Aktuality

Odhalenie Parku Jozefa Murgaša v Tajove

Z iniciatívy Klubu Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského v súčinnosti s obcou Tajov a Centrom vedecko-technických informácií SR 20. novembra 2015 sa uskutočnilo odhalenie modelu Murgašovho anténového systému v Parku Jozefa Murgaša v Tajove