Disable Preloader

Film "Rande v éteri"

Cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov "Svetoznámi slovenskí vedci" pripravila   
Eva Holubánska-Bartovičová, kreatívna producentka cyklu, režisérka. Film "Rande v éteri" o Jozefovi Murgašovi mal premieru v televízii LUX 23.10.2018.

Realizáciu tohto filmu umožnilo "Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov" z pozostalosti manželov Tabačikovcov. Francúzska Christiane a Slovák Vladimír Tabačik boli dlhoročnými profesormi na univerzite Paul Valery v Montpellier (Francúzsko). V Národnom centre pre vedecký výskum (CNRS) pôsobili v riadiacich funkciách výskumu v oblastiach fyziky a chémie.
Jednotlivé časti vzdelávacieho cyklu sú venované
Jozefovi Murgašovi, Aurelovi Stodolovi, J.M.Petzvalovi a I.Textorisovej. Tieto filmy budú sa vysielať postupne v TV LUX, tak ako budú ukončené a pripravené na vysielanie. Očakávame, že ich zaradí do vysielania aj RTVS.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky udeľilo nášmu klubu v decembri 2018 bezodplatnú a neprevoditeľnú sublicenciu na používanie audiovizuálneho diela Rande v éteri na území Slovenskej republiky v rozsahu a v súlade s podmienkami zmluvy a to na vy- hotovenie rozmnoženín filmov na DVD nosiči pre nekomerčné použitie ako je propagácia filmu, prezentácia a archivné účely, na verejné vykonanie na akciách organizovaných našim klubom a na verejné vystavenie na prezentačných obrazovkách v priestoroch klubu.

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch