Disable Preloader

Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte

Dňa 16.mája 2014 sa uskutočnila konferencia “Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte “ v Banskej Bystrici

Konferencia sa´uskutočnila pod záštitou Ministra kultúry Slovenskej republiky, primátora mesta Banská Bystrica a s finančnou podporou Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike .

  • garant konferencie Štátna a vedecká knižnica v B.Bystrici – Literárne a hudobné múzeum
  • partneri : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Rímskokatolícka cirkev -Biskupstvo B.Bystrica, Rímskokatolícka Cyrilometodská fakulta UK, Fórum pre komunikačné technológie, Mesto Banská Bystrica, Obec Tajov

Program konferencie :

  • Biografia I
  • Biografia II
  • Technika
  • Umenie
  • Fondové a pamäťové štúdie

Konferencia mal vysokú odbornú úroveň a priniesla mnoho nových zaujímavách faktov o živote a diele Jozefa Murgaša. Mnohé z nich bude treba skúmať dalej, postupne upresňovať aby sa raz v konečnom dôsledku získal verný obraz o živote a diele Jozefa Murgaša.

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch