Disable Preloader

Valné zhromaždenie Klubu JM a JGT - Výzva

Dňa 12. decembra 2017 o 16.00 hod. sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Klubu JM a JGT v priestoroch sekretariátu na Tomášikovej 10/G v Bratislave.  Na tomto zhromaždení, bolo v zmysle schváleného programu : zhodnotenie činnosti klubu za r.2017, plán aktivít klubu na rok 2018,  finančná bilancia za rok 2017 a návrhu rozpočtu na r.2018. Na záver prítomní členovia schválili predložené dokumenty a po diskusii spoločné návrhy zapracovali do uznesenia z valného zhromaždenia. Závermi uznesenia sa bude riadiť činnosť klubu v nasledujúcom roku 2018.

V rámci uznesenia bola iniciovaná  výzva na podávanie príspevkov do digitálneho archívu Klubu Jozefa Murgaša a J.G. Tajovského.

V rámci tejto výzvy môžete sa pridať ku tvorbe digitálneho archívu o živote a diele Jozefa Murgaša, ktorý sme zriadili na web stránke  www.jozefmurgas.sk

Môžu to byť rôzne články v médiách, alebo dokumenty, ktoré vlastníte, alebo ste ich niekde objavili a chcete ich spoločne zdielať v tomto digitálnom archíve. Môžu to byť rôzne odkazy, či linky na príslušné dokumenty. Ku každému príspevku bude uvedený prispievateľ, ktorý ho dodal. K príspevku napíšte, že súhlasíte s jeho zdieľaním na web stránke www.jozefmurgas.sk

Príspevky posielajte na info@jozefmurgas.sk

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch