Klub - zápisy

Zápisy predsedníctva:Zápisy predsedníctva sú dostupné členom klubu na sekretariáte klubu.