2015 – Aktuálne akcie

Čítaj viac
 • Jozef Murgaš (1864 -1929)

  Boli to Murgašove slová   „Počujete ma ? Počujete ma ? Počuje ma niekto ?... ktoré ako prvé zneli éterom na svete v roku 1905 v USA. ....
  viac
 • J. G. Tajovský (1874 – 1940)

  spisovateľ, prozaik, dramatik, vedúca osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu, ktorého životné krédo bolo: Život musí mat cveng, ako kov......
  viac
 • Novinky/akcie

  20.novembra 2015  v Parku Jozefa Murgaša v Tajove  uskutočnilo sa odhalenie  Murgašovho anténového systému  ...
  viac
'