Disable Preloader

Odhalenie Parku Jozefa Murgaša v Tajove

110. výročie oficiálnej skúšky v USA 23.11. 1905

Z iniciatívy Klubu Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského v súčinnosti s obcou Tajov a Centrom vedecko-technických informácií SR 20. novembra 2015 sa uskutočnilo odhalenie modelu

Murgašov anténový systém

Park Jozefa Murgaša v TajovePRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch