Disable Preloader

Akadémia k 90. výročiu úmrtia J. Murgaša

Akadémia k 90. výročiu úmrtia Jozefa Murgaša 


Dňa 7. mája 2019 o 10.00 hod. v aule Obchodnej akadémie, Tajovského 25 v Banskej Bystrici sa konala akadémia k 90. výročiu úmrtia Jozefa Murgaša. Akadémia sa uskutočnila v spolupráci so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša a Centrom vedecko technických informácii SR. Akcia bola určená pre študentov SPŠ J. Murgaša a pre pozvaných hostí. 

Program :

10.00 - 10. 30    Prednáška o význame diela a vynálezov Jozefa Murgaša pre dnešnú generáciu, Ing. Ján Šebo, predseda klubu

10.30 – 11.30    Ukážky nových modelov vynálezov J. Murgaša,  PaedDr.Miroslav Horník, podpredseda klubu  

11.30 – 12.00    Premietanie filmu “Rande v éterii”v rámci propagácii filmu z r.2018 pre mládež  o diele J. Murgaša

12.00 – 13.00   Príhovor autora PhDr. Jozefa Vranku  : Z doliny prerástol hory- J. Murgaš : kňaz, maliar, vedec, vynálezca

http://www.jozefmurgas.sk/media/Akademia_90_J_Murgas_SPŠ_JM_v_BB_2019.pdf

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch