• Rodný dom
    Jozefa Murgaša
  • Kostol sv. Ján Krstiteľa
    v Tajove
  • Expozícia diela J. Murgaša
    v múzeu J. G. Tajovského

KLUB JOZEFA MURGAŠA a JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO V BRATISLAVE

je asociácia, ktorá ako právnický subjekt vo forme občianskeho združenia vykonáva osvetu diela významných Tajovských rodákov svetového významu vynálezcu, priekopníka bezdrôtovej komunikácie a rozhlasového vysielania Jozefa Murgaša a spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského.

Jozef Murgaš a jeho nezvyčajný príbeh - vzdelávacia hodina pre žiakov 5. až 9. tried základných škôl

Pripravili sme vyučovaciu hodinu o Jozefovi Murgašovi pre žiakov 5. až 9. ročníka. So študentami so Spolku mladých historikov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií . Plán hodiny je spracovaný tak, aby boli žiaci interaktívne zapájaní do hodiny pod vedením vysokoškolákov-dobrovoľníkov.

Viac aktualít

Jozef Murgaš (1864 -1929)

Boli to Murgašove slová „Počujete ma ? Počujete ma ? Počuje ma niekto ?... ktoré ako prvé zneli éterom na svete v roku 1905 v USA.

Viac info

J. G. Tajovský (1874 – 1940)

spisovateľ, prozaik, dramatik, vedúca osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu, ktorého životné krédo bolo: Život musí mat cveng, ako kov

Viac info

Úryvok z knihy

Autor: Jozef Vranka

Z doliny prerástol hory

Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca

„Odišiel človek, ktorý vzišiel z doliny, ale celoživotnými činmi prerástol hory. Svojimi vynálezmi sa zapísal medzi svetových vedcov v bezdrôtovej telegrafii a rádia. Jeho patenty už nik nevymaže z knihy, ktorá vyšla v roku 1926 v USA s názvom Radio Patents and Suits *)

Dúfajme, že sa jeho meno nepodarí vymazať ani z pamäti slovenského národa. aspoň nie z jeho väčšiny. Aj keď si ho 84 rokov po jeho smrti na jeho rodnom Slovensku nevieme, či nechceme doceniť, napriek tomu, že je jednou z najvýznamnejších osobností nášho národa. Alebo, nedajbože bojíme sa časov minulých a dávnejších, keď bol v svojom rodnom kraji nežiaduci a nepotrebný ? … “

AKTUALITY

Aktuálne akcie klubu