Jozef Gregor Tajovský - pamiatky

J.G.Tajovský

  • Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského, Tajov (1968)
  • Školské stredisko Jozefa Gregora Tajovského, Nadlak, Rumunsko
  • Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Senec
  • hrob s náhrobníkom (akad. sochár Š. Belohradský, 1961) v Tajove
  • pamätné tabule v Bratislave, v Dohňanoch a v Lopeji
  • literárna pozostalosť v LAMS