Jozef Murgaš - životopis

Jozef Murgaš

    * 17.2.1864       † 11.5.1929

ARCHIV_krst_Jozefa_Murgasa.pdf


Jozef Murgaš sa narodil a základnú školu absolvoval v Tajove. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1876-1880), ale zaujímalo ho predovšetkým kreslenie a elektrotechnika. V r. 18801882 študoval v bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom. Roku 1888 vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. V 18891890 študoval maliarstvo v Budapešti, potom štyri roky na akadémii výtvarného umenia v Mníchove. V niektorých kostoloch, v ktorých ako kňaz pôsobil, namaľoval obrazy a oltárne obrazy, ako napríklad v Lopeji, v Banskej Bystrici a vo Wilkes Barre.
Už na štúdiách v Ostrihome sa zaujímal o elektrotechniku. V roku 1896 odchádza do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre, kde žilo 300 slovenských rodín. Tu začal sa hlbšie zaujímať o elektrotechniku. 2. októbra 1903 podal Jozef Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu a 10. mája 1904 mu pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone Murgašovi dva patenty. Prvý známy ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. V prvom patente bola vysielacia stanica vybavená anténou spojenou s menšou guľôčkou. Na prijímacej stanici bola anténa a telefónne slúchadlo. V druhom patente je originálny spôsob prenášania správ pomocou bezdrôtovej telegrafie, ktorý spočíva vo vysielaní a prijímaní nespojitých signálov s navzájom odlišnou frekvenciou. Na základe týchto dvoch patentov sa vo Philadelphii vytvorila na využívanie Murgašovho vynálezu účastinná spoločnosť Universal Aether Telegraph Co. Výsledkom jeho ďalšej práce boli ďalšie patenty o. i. vlnomer (1907), elektrický transformátor (1907), zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn (1908), bezdrôtová telegrafia (1909), detektor elektromagnetických vĺn (1909), prístroj na výrobu elektrických oscilácií (1911), navijak na rybársky prút (1912), spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií (1916).
Jeho najvýznamnejším objavom ale zostáva dosiahnutie bezdrôtového prenosu hovoreného slova pred svedkami, čím sa zapísal do histórie ako vynálezca rádia. Vôbec prvý raz sa mu to podarilo už 27. apríla 1905. 23. novembra 1905 zorganizoval rádiové spojenie, ktoré sa uskutočnilo medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Murgaš umožnil rozhovor ich starostom, ktorí to písomne potvrdili.
Bol známy aj ako zberateľ húb, nerastov a rastlín, mal unikátnu zbierku hmyzu, najmä motýľov (asi 9 000 exemplárov).
Počas prvej svetovej vojny sa angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike. Pomocou svojich kontaktov pripravil pôdu pre rokovania na podporu vzniku ČSR, ktorá mala vzniknúť na základe dohody z 30. mája 1918 v Pittsburghu. Murgaš bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody. Zorganizoval medzi americkými Slovákmi zbierku s výťažkom 1 milión dolárov na pomoc Slovákov v starej vlasti.
Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Chcel sa tu usadiť natrvalo, vyučovať elektrotechniku na niektorej škole, čo mu ale úrady neumožnili, preto sa vracia naspäť do USA. Pri návšteve prezidentskej kancelárii v Prahe a na Ministerstva školstva ČSR sa uchádzal o miesto učiteľa na odbornej elektrotechnickej škole, alebo vo výskumnom ústave pre rádiotechniku. Tu ho však odmietli s tým, že nemá k tomu patričné vzdelanie a ponúkli mu vyučovať náboženstvo na niektorej slovenskej škole . Murgaš znechutený sa vrátil naspäť do USA. Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes Barre.
V rodnom Tajove na tamojšom cintoríne má od roku 1999 symbolický hrob.