Klub - plán činnosti

Plán činnosti Klubu JM a JGT

 

Plán činnosti v r.2023


 1. Aktualizácia web stránky klubu www.jozefmurgas.sk a prezentovanie aktivít klubu na sociálnej sieti Facebook.
 2. Zabezpečiť aktívnu podporu pri tvorbe hraného filmu  o Jozefovi Murgašovi  v spolupráci s režisérom Ladislavom Kabošom v r. 2023 -2025
 3. Inicializovať prípravu sochy Jozefa Murgaša v Bratislave v súčinnosti s bývalým veľvyslancom SR Stanislavom Vallom s plánom realizácie  v r. 2024 -2026   
 4. Požiadať v máji 2023 prezidentku SR o udelenie štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra I.stupňa in memoriam pre Jozefa Murgaša  v roku 2024, v ktorom uplynie :
  • 160 rokov od narodenia Jozefa Murgaša
  •   95 rokov od úmrtia Jozefa Murgaša
  • 120 rokov od vydania 1. patentu “Tón systém” vynálezu Jozefa Murgaša
 5. Príprava výstavy v r.2023 na Hviezdoslavovom námestí  Bratislave o diele Jozefa Murgaša v r. 2024 
 6. Preskúmať možnosti vytvorenia 3-D virtuálneho múzea v súčinnosti s CVTI SR
 7. Pokračovať v zbere dát vo forme autentických faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela, odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša do digitálneho archívu klubu. Sprístupniť archív členom klubu  a verejnosti len malú ukážku súborov na web stránke.
 8. Udržovať a nabádať vlastníkov pamätných miest Jozefa Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktorý boli vytvorené.
 9. Podpora akcií, ktoré súvisia s dielom Jozefa Murgaša, Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora.
 10. Výber členského.

 

Plán činnosti v r.2022

 

 1. Aktualizácia web stránky klubu jozefmurgas.sk a prezentovanie aktivít klubu na soc. sieti Facebook.
 2. Výber členského.
 3. Podpora ceny Jozefa Murgaša v súčinnosti s MDV SR a SES na rok 2022/2023.
 4. Zúčastniť sa na odhalení drevenej sochy Jozefa Murgaša v Tajove
 5. Aktívna podpora projektu hraného filmu o J.Murgašovi.
 6. Pokračovať v zbere dát vo forme autentických faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela, odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša do digitálneho archívu klubu. Sprístupniť archív členom klubu  a verejnosti len malú ukážku súborov na web stránke.
 7. Udržovať a nabádať vlastníkov pamätných miest J. Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktorý boli vytvorené.
 8. Podpora akcií, ktoré súvisia s dielom Jozefa Murgaša, Jozefa Gregora Tajovského a Eduarda Gregora.

 

Plán činnosti v r.2021

 

 1. Výber členského.
 2. Aktualizácia webových stránok klubu jozefmurgas.sk a prezentácie aktivít klubu a informácii v oblasti vývoja bezdrôtových sietí až po 5G na soc.sieti Facebook.
 3. Podpora propagácie diela Jozefa Murgašu a filmu „ Rande v éteri“ v médiách.
 4. Podpora ceny Jozefa Murgaša v súčinnosti s MDV SR a SES. Vytvoriť k tomu mediálnu kampaň na sociálnej sieti Facebook na stránke Jozef Murgaš .
 5. Aktívna podpora projektu hraného filmu o J.Murgašovi.
 6. Pokračovanie v zbere dát vo forme autentických faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela, odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša do digitálneho archívu klubu. Sprístupnite sa archívom člena klubu na domácej stránke.
 7. Udržovať, resp.nabádať vlastníkov pamätných miest J. Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktoré boli vytvorené.
 8. Podpora akcií, ktoré súvisia s dielom J. Murgaša a J. G. Tajovského.


Plán činnosti v r.2020

 

 1. Výber členského.
 2. Aktualizácia webových stránok klubu jozefmurgas.sk a stránok na soc.sieti Facebook
 3. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách.
 4. Podpora ceny Jozefa Murgaša v súčinnosti s MDV SR a SES.
 5. Pripraviť akciu (seminár, akadémiu) z príležitosti 80. výročia úmrtia († 20.5.1940) Jozefa Gregora Tajvského v súčinnosti s obcou Tajov.
 6. Aktívna podpora pri propagácii filmu pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov „ Rande v éteri“ o diele Jozefa Murgaša na základe licencie CVTI SR.
 7. Obhajoba diela Jozefa Murgaša v médiách voči tzv. trollom , ktore chcu znehodnotiť historický Význam diela patentov J. Murgaša v oblasti Vývoj rádtiotelegrafie PRI vzniku bezdrátových prenosovom.
 8. Pokračovanie v zbere dát vo forme autentických faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela, odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša.
 9. Udržovať, resp.nabádať vlastníkov pamätných miest J. Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktoré boli vytvorené.

Plán činnosti v r.2019

 1. Aktualizácia webových stránok klubu jozefmurgas.sk a stránok na soc.sieti Facebook
 2. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách.
 3. Pripraviť akciu (seminár, akadémiu) na podporu 90. výročia úmrtia († 11.5.1929) Jozefa Murgaša v súčinnosti s doteraz osvedčenými partnermi SPŠ J. Murgaša v B.Bystrici, s obcou Tajov as CVTI SR. Predpokladaný program: ukážky nových modelov vynálezov J.Murgaša, ktoré vytvorili PaedDr. Horník, prednáška, premietanie filmu „ Rande v éteri “, beseda.
 4. Aktívna podpora pri propagácii filmu pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov „ Rande v éteri“ o diele Jozefa Murgaša na základe licencie CVTI SR.
 5. Obhajoba diela Jozefa Murgaša v médiách voči tzv. trollom , ktore chcu znehodnotiť historický Význam diela patentov J. Murgaša v oblasti Vývoj rádtiotelegrafie PRI vzniku bezdrátových prenosovom.
 6. Pokračujte v zbere dát vo forme autentických faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela, odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša.
 7. Udržovať, resp.nabádať vlastníkov pamätných miest J. Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktoré boli vytvorené. Príležitostne dať k tomuto pamatníkom kvety alebo vence.
 8. Poporiť hlavne, ktorá by si súvisela s dielom a životom JG Tajovského.

Plán činnosti v r.2018

 

 1. Aktualizácia webových stránok klubu jozefmurgas.sk a stránok na soc.sieti Facebook
 2. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách.
 3. Udržovať, resp.nabádať vlastníkov pamätných miest J. Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktoré boli vytvorené.
 4. Akcia na podporu diela Jozefa Murgaša, prípadne na podporu oboch významných rodákov
 5. Aktualizácia výstavy Wireless World - Jozef Murgaš v jej trvalom umiestnení v Tajove  
 6. Vytvoriť iniciatívu na začlenenie inžinierskych cien do cien Jozefa Murgaša a stať sa touto najväčšou súťažou pre MDV SR, SES, CTF
 7. Vytvoriť knihu autentitckých faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela , odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša
 8. Aktívna podpora tvorby filmu o diele Jozefa Murgaša zameraného na osvetu mládeže


Plán činnosti v r.2017

 1. Vytvorenie novej elektronickej stránky klubu www.jozefmurgas.sk
 2. Zmena sídla hostingu a prevádzky webových stránok
 3. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách
 4. Distribúcia brožúrky v slovenčine/anglickej verzii Wireless World - Jozef Murgaš v súčinnosti s CVTI SR, MZV SR a ďalšími subjektami
 5. Pokračovanie výstavy Wireless World - Jozef Murgaš na ďalších miestach a následne jej trvalé umiestnenie v Tajove podľa dispozícií obce

Plán činnosti v r.2016

 1. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na Gymnáziu v Žiline, Varšavská cesta 1 v termíne od 11.1.2016 do 12.2016
 2. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na Obecnom úrade v Tajove v termíne od 13.2.2016 do 11.3.2016
 3. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave, Hlinická 1 v termíne od 1.5.2016 do 30.6.2016
 4. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na medzinárodnej konferencii organizovanej Európskej úniou pod názvom „DIGITAL ASSEMBLY“ v Slovenskom národnom divadle v dňoch 28. a 29.9.2016 v Bratislave
 5. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, katedra techniky a informačných technológií v termíne od 7.11.2016 do 18.11.2016
 6. Aktualizácia webových stránok

Plán činnosti v r.2015

 1. Zakúpenie kníh Jozefa Vranku „JM - Z doliny prerástol hory“ pre víťazov kvízu z výstavy
 2. Aktualizácia webových stránok klubu
 3. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách.
 4. Vytvorenie anglických zelených výstav Wireless World - Jozef Murgaš v súčinnosti s CTF
 5. Výstavba modelov Murgašových veží v jeho rodnej obci Tajov a ich slávnostné odhalenie v Parku Jozefa Murgaša v Tajove dňa 20.11.2015
 6. Pokračovanie výstavy Wireless World - Jozef Murgaš na ďalších miestach (Banská Bystrica, Bratislava, Žilina)
 7. Príprava a súčinnosť pri výstavbe pomníka Jozefa Murgaša pred rektorátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Vazovovej ulici
 8. Slávnostné odhalenie pomníka Jozefa Murgaša pred rektorátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Vazovovej ulici
 9. Podpora animovaného filmu o vynálezoch v rádiotelegrafii a rádii

Plán činnosti v r.2013 -2014

 1. Ustanovujúce VZ pre vznik Klubu
 2. Vytvorenie nového štatútu Klubu ako občianskeho združenia
 3. Zaregistrujte sa stanoviskom Klubu na MV SR
 4. Zaregistrujte sa Klubu na Daňovom úrade IČO, DIČ
 5. Zavedenie zjednodušenej účtovnej agendy Klubu /kvôli IČO, DIČ /
 6. Zriadenie bankového účtu Klubu na základe registrácie
 7. <span style="vertical-align: