Klub-Predsedníctvo-PaedDr. Miroslav Horník

PaedDr. Miroslav Horník
podpredseda


Odborné učilište pri n. p. Tesla v Bratislave ukončil v roku 1975. Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v odbore Meracia a automatizačná technika ukončil v roku 1981. Od 1984 pracoval ako konštruktér – projektant vo vývoji výpočtovej a špeciálnej techniky v Tesle až do zrušenia oddelenia. V priebehu rokov 1991 – 1992 pracoval ako servisný technik v Montáži a údržbe rádiostaníc. Od októbra 1992 do 1995 pracoval na MZV SR ako technik krátkovlnného spojenia, operátor a “šifrant”. Od roku 1995 pracuje ako technik spojenia a revízny technik elektro MV SR. Rigoróznu prácu na tému Multimediálna učebnica bezdrôtovej komunikácie obhájil v roku 2007 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a získal titul PaedDr. Rádioamatérskej činnosti sa venuje od roku 1975 pod značkami OK3CKU, OM3CKU, a teraz ako OM3CU. Je predsedom Rádioklubu Jozefa Murgaša OM3KJF. Venuje sa aj histórii rádiového spojenia s orientáciou na začiatky rádiovej komunikácie a na “military techniku“. Je autorom viac ako 50. článkov v Rádioamatérskych časopisoch a knihy Rádio v zelenom (Rádiotechnika 2. Světové války – český názov).