Jozef Gregor Tajovský - pôsobenie

J.G.Tajovský

 • 1893 – 1894 učiteľ, Banská Bystrica, Horná Lehota, Kolárovice
 • 1895 – 1898 učiteľ, Dohňany, Lopej, Pohorelá, Podlavice
 • 1900 bankový úradník, Tatra banka, Trnava
 • 1901 – 1904 pôsobil v Martine, tiež spoluredaktor Bielkových Ľudových novín
 • 1904 – 1910 účtovník Ľudovej banky, Nadlak (Rumunsko)
 • 1910 – 1912 vedúci Tatra banky, Prešov
 • 1912 tajomník Slovenskej národnej strany
 • 1914 redaktor Národného hlásnika, Martin
 • 1915 povolaný do vojenskej služby, ako politicky podozrivý odvedený na ruský front
 • 1915 útek do ruského zajatia pri Dobrom poli
 • 1916 prihlásil sa k formujúcemu sa československému odboju v Kyjeve
 • 1917 – 1918 redaktor Slovenských hlasov, Kyjev
 • 1919 príchod do vlasti
 • 1920 – 1925 vedúci umiestňovacej kancelárie česko-slovenských legionárov,
 • 9. 7. 1925 penzionovaný