Jozef Murgaš - kniha

Úryvok z knihy :

Z doliny prerástol hory


autor : Jozef Vranka

Z doliny prerástol hory

Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca
„Odišiel človek, ktorý vzišiel z doliny, ale celoživotnými činmi prerástol hory. Svojimi vynálezmi sa zapísal medzi svetových vedcov v bezdrôtovej telegrafii a rádia. Jeho patenty už nik nevymaže z knihy, ktorá vyšla v roku 1926 v USA s názvom Radio Patents and Suits *)
Dúfajme, že sa jeho meno nepodarí vymazať ani z pamäti slovenského národa. aspoň nie z jeho väčšiny. Aj keď si ho 84 rokov po jeho smrti na jeho rodnom Slovensku nevieme, či nechceme doceniť, napriek tomu, že je jednou z najvýznamnejších osobností nášho národa. Alebo, nedajbože bojíme sa časov minulých a dávnejších, keď bol v svojom rodnom kraji nežiaduci a nepotrebný ?
Strašia nás tie časy ešte stále, alebo sú ešte stále tu ? Veď nie je nijakým tajomstvom, že národ nadobúda sebavedomie aj tým, že spoznáva sám seba, svoje dejiny, svoje ozajstné osobnosti v prítomnosti i v minulosti.“


*) Výňatok patentov z roku 1904 v USA :
  • 759825 May 10, 1904 J Murgas Wireless Telegraph Apparatus
  • 759826 May 10, 1904 J Murgas Method of Communicating Inteligence by Wireless Telegraphy
  • 761450 May 31,1904 J. L. Creveling System of Telegraphy
  • 763772 June 28, 1904 G. Marconi Apparatus for Wireless Telegraphy
V roku 1925 vymenoval Prezident USA Calvin Coolidge Jozefa Murgaša za predsedu prvej “Komisie pre rádiokomunikácie Spojených štátov amerických“. Žiaľ zo zdravotných dôvodov a na odporúčanie svojho lekára nemohol túto funkciu prijať.

V roku 1944 pensylvánsky guvernér Edward Martin vydal deklaráciu, v ktorej vyhlásil nedeľu 12. novembra 1944 za Deň reverenda Jozefa Murgaša.
Referát hlavného sudcu Andrew Hourigan v rozhlase z príležitosti tohto sviatku :
Som nesmierne rád a vysoko si vážim, že som dostal dôveru hovoriť o živote a diele tohto vynikajúceho odborníka a človeka- otca Murgaša. Vynálezcu, ktorý ako prvý objavil základné princípy rádia, keď úspešne preniesol zvuk vzduchom. Zapísal sa tak medzi géniov našej planéty.“

Andrew Hourigan vyrastal v susedstve Murgašovho laboratória vo Wilkes Barre, v ktorom presedel ako chlapec hodiny a sledoval prácu Jozefa Murgaša.
Citáty sú z knihy a publikovania autora Jozefa Vranku :
„Z doliny prerástol hory Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca
Posledné vydanie knihy je už vypredané. Pripravujeme spolu s autorom ďalšie vydanie, ktoré bude obohatené o nové fakty, ktoré autor získal pri nedávnej návšteve Murgašovho pôsobiska v USA.

Autorom obálky a ilustrácii knihy je Ing. arch.Peter Vranka.