Jozef Murgaš - patenty

Jozef MurgašJozef Murgaš mal rozhodujúci podiel na možnostiach zrozumiteľného bezdrôtového prenosu informácií telegrafných značiek. Kontinuálne ďalšie jeho patenty v rokoch 1904 -1911, celkom 13 patentov, nasvedčujú tomu, že jeho prístup k danej problematike bol výsledkom dômyselnej a cieľavedomej práce. Patentovú prioritu v nerušenom bezdrôtovom prenose informácií princípom „Tón systém“ mu v roku 1916 priznal Okresný súd v New Yorku.

Patenty Jozefa Murgaša registrované v USA podané v rokoch 1904 – 1911 na Federálny patentový úrad vo Washingtone“ pod reg. číslami:

 • 759 825 „Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu“
 • 759 826 „Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou“
 • 876 383 „Zariadenie na výrobu elektomagnetických vĺn“
 • 917 103 „Výroba iskrových frekvencií zo zdroja prúdu bez prerušovačov“
 • 848 675 „Vlnomer“
 • 860 051 „Podzemná bezdrôtová telegrafia“
 • 848 676 „Elektrický transformátor“
 • 915 993 „Bezdrôtová telegrafia“
 • 917 104 „Detektor magnetických vĺn“
 • 930 780 „Magnetický detektor“
 • 1196 969 „Spôsob a zariadenie na výrobu elektrických osciláci zo striedavého prúdu“
 • 9 726 „Vylepšený vynález 1 196 969 reg. V USA“ udelený v Anglicku – 1907
 • 1 001 975 „Prístroj na výrobu elektrických oscilácií“
 • 1 034 739 „Naviják na rybársky prút“ 1912