Jozef Murgaš - pamiatka

Jozef Murgaš

 • Rodný dom Jozefa Murgaša v Tajove na samote Farbenô v Tajove
 • Pamätná izba J. G. Tajovského a Jozefa Murgaša v Tajove
 • Symbolický hrob s náhrobným pomníkom Jozefa Murgaša na cintoríne v Tajove
 • Pomník, busta Jozefa Murgaša v Bratislave, budova GTC Slovak Group, Jarošova ulica
 • Pamätná tabuľa na budove Slovenská pošta v Bratislave, Nám. SNP
 • Pamätná tabuľa v Chrenovci na kostole
 • Pomník Jozefa Murgaša vo Wilkes-Bare v Pensylvánii
 • Obrazy v kostole vo Wilkes-Bare v Pensylvánii
 • Obrazy J. Murgaša v pamätnej izbe Tajove, v kostole v Lopeji, v Banskej Bystrici
 • Obrazy na biskupských úradoch v B. Bystrici a v Nitre
 • Maketa Murgašovej vysielačky vo Wilkes-Bare v pamätnej izbe v Tajove
 • Zbierka motýľov (9 000 exemplárov) z rôznych častí sveta v pamätnej izbe v Tajove
 • Pomenovanie vojnovej lode „Reverend Jozeph Murgas“ v štáte Georgia v roku 1944
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
 • Základná škola Jozefa Murgaša v Šali
 • Kniha „Jozef Murgaš, priekopník rádiotelegrafie“, autor Juraj Voda, z roku 1955
 • Kniha „Svetlá minulosti“, autor Margita Valehrachová, z roku 1960
 • Životopisný román „Technik v reverende“, autor Margita Valehrachová, z roku 1970
 • Životopisný román „ Z doliny prerástol hory, Jozef Murgaš: kňaz, maliar, vedec, vynálezca“ autor Jozef Vranka, z roku 2004, 2010
 • Rozhlasová hra – päť častí pod názvom „Z doliny prerástol hory „ v roku 2010
 • Modely patentovaných vynálezov J. Murgaša v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach
 • Kópie patentov v Národnom technickom múzeu v Prahe