Jozef Murgaš - pôsobenie

Jozef MurgašPo vysvätení za kňaza v roku 1888 nastupuje Jozef Murgaš za kaplána do Dubovej. Počas tejto doby sa jeho umelecký talent nielen zdokonalil ale stále sa viac prejavoval v širšom meradle, ako to vyplýva z množstva jeho nádherných malieb a kresieb, ktoré v tom čase daroval rôznym kostolom a diecézam. Na príhovor maliara Dominika Skuteckého dal biskup Bende v roku 1889 súhlas Murgašovi na štúdium na maliarsku školu pre učiteľov kreslenia do Budapešti.

V roku 1890 povoľuje biskup Bende Murgašovi ísť na Akadémiu umení v Mníchove, kde rozvinul svoj talent pod vedením najlepších majstrov akadémie. Stal sa prvým študentom, ktorý získal v prvom roku štúdia dve vysvedčenia, jedno za kreslenie a druhé za maľovanie. Z tohoto obdobia pochádza obraz Svätá Alžbeta, ktorý daroval svojmu biskupovi. V roku 1894 po odchode biskupa Bendeho z úradu banskobystrickej diecézy odvoláva náhle biskupský úrad Jozefa Murgaša z akadémie v Mníchove, najmä zásluhou biskupského tajomníka, ktorým bol Jánoss Havrany (pôvodne Ján Havran), ešte pre ukončením štúdia.

Po návrate na Slovensko vroku 1894 Jozef Murgaš sa venuje maľovaniu krajiniek a náboženských objektov, čím si vydobyl chválu od veľkých autorít. Maďarská vláda sa naňho obrátila so žiadosťou o posúdenie dokončenej maľby znázorňujúcej príchod Maďarov do Podunajskej nížiny a ospôsobe ich prijatia našimi predkami v roku 907 od Mihályho Munkácsyho /1844 -1900/, ktorý bol v Maďarsku slávny. Keďže obraz skresľoval históriu a podával obraz o maďarskej nadradenosti dostal sa tým Murgaš do konfrontácie a nemilosti so vtedajšimi mocipánmi. Pre svoju národnú hrdosť kapituloval aby sa vyhol už započatému šikanovaniu. To sa prejavilo tak, že v priebehu jedného roku 1894 ho neustále prekladali z fary na faru. Najprv z Dubovej do Slovenskej Ľupče a odtiaľ do Chrenovca.

Východiskom z tejto situácie bol pre Murgaša odchod zo Slovenska. Rozhodol sa vysťahovať do USA, kde už žilo v tom čase pomerne veľa Slovákov. Znechutený Murgaš podáva žiadosť na biskupský úrad o uvoľnenie a odchádza do USA. Cesta loďou do Spojených štátov amerických bola síce dlhá a namáhavá, ale zaujímavá lebo Murgaš stretol na lodi zaujímavých ľudí a cestu si krátil aj štúdiom odbornej elektrotechnickej literatúry.

Na americkú pôdu vstupuje Murgaš 6.4.1896. Usadil sa v Pensylvanii v baníckej osade Wilkes Barre, kde žili Slováci od Prešova a tiež aj mnoho Poliakov. Po príchode do Pensylvanie biskup scrantonskej diecézy O´ Hara mu dočasne prideľuje farnosť v Pittstone v predmestí Wilkes Barre. O niekoľko mesiacov bol menovaný pastorom celého zboru slovenskej katolíckej cirkvi svätého srdca vo Wilkes Barre. Hneď po nastúpení začal sa horlivo venovať dokončeniu stavby kostola. Následne inicioval zbierky a pod jeho vedením postavili postupne so slovenskými osadníkmi faru, neskôr školu pre deti slovenských prisťahovalcov. Sám pritom namaľoval obrazy, ktoré zdobili oltár kostola vo Wilkes Barre.

Začal sa venovať osvete na zlepšenie života svojich krajanov v Amerike a politike, ktorá mala dosah aj krajanov na rodnom Slovensku. Zatiaľ čo sa venoval svojej zvyčajnej kňazskej práci pripravoval sa aj na svoje vedecké pokusy v oblasti bezdrôtovej telegrafie. Začiatkom roku 1898 si Murgaš zariadil v suteréne svojej fary malé laboratórium, na ktoré vynaložil všetko úsilie a čas, ak nepočítame jeho kňazské povinnosti. Začal systematické experimentovanie, ktorého cieľom bolo zdokonalenie bezdrôtovej telegrafie, ktorej vývoj v tom čase už znamenal niečo viac než len obyčajnú myšlienku.