Disable Preloader

Film "Rande v éteri"

Cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov "Svetoznámi slovenskí vedci" pripravila   
Eva Holubánska-Bartovičová, kreatívna producentka cyklu, režisérka. Film Rande v éteri o Jozefovi Murgašovi mal premieru v televízii LUX 23.10.2018.

Realizáciu tohto filmu umožnilo Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov z pozostalosti manželov Tabačikovcov.Francúzska Christiane a Slovák Vladimír Tabačik boli dlhoročnými profesormi na univerzite Paul Valery v Montpellier (Francúzsko). V Národnom centre pre vedecký výskum CNRS) pôsobili v riadiacich funkciách výskumu v oblastiach fyziky a chémie.
Jednotlivé časti vzdelávacieho cyklu sú venované
Jozefovi Murgašovi, Aurelovi Stodolovi, J.M.Petzvalovi a I.Textorisovej. Tieto filmy budú sa vysielať postupne v TV LUX, tak ako budú ukončené a pripravené na vysielanie. RTVS zaradila film Rande v éteri do vysielania 4 x na STV 2 v júli 2019.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky udeľilo nášmu klubu bezodplatnú a neprevoditeľnú sublicenciu na používanie audiovizuálneho diela Rande v éteri v SR.

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch