Disable Preloader

Jozef Murgaš a jeho nezvyčajný príbeh - pokračovanie vzdelávacích hodín

Vzdelávacie akcie o Jozefovi Murgašovi pre žiakov základných škôl 

Dňa 16. mája 2024 na ZŠ Jozefa Murgaša v Šali
Dňa 11. júna na ZŠ Černyševského v Petržalke
Dňa 12. júna na ZŠ Mierová v Bratislave

Akcie prebiehali tak, že žiaci sa interaktívne zapájali do hodiny pod vedením vysokoškolákov-dobrovoľníkov. Okrem toho pripravili sme  pre žiakov komiks opisujúci život  a dielo J. Murgaša. V priebehu každej hodiny sme ukázali žiakom ako fungoval Murgašov Tón systému, ktorí si sami mohli vyskúšať na fungujúcom modeli a porovnať si ho s Marconiho systémom. Oba modely prezentujúce vynálezy a patenty z rokov na prelome 19. a 20 storočia boli pre žiakov spestrením prednášok.
Na záver hodiny žiaci  v skupinkách si sami vyskúšali vlastnú fantáciu a vytvorili nápady, ktoré by podľa nich ľudstvu pomohli vylepšiť život, niečo čo ešte neexistuje a čo je nad rámec štandardného myslenia a vecí, ktoré v súčasnosti ľudstvo využíva. Žiaci svoj patent načrtli, v krátkosti popísali a na záver ho všetkým predstavili.  Vytvorili akýsi biznis plán, premysleli si financovanie a všetky náležitosti, aby sa nápad dal zrealizovať. 

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch