Disable Preloader

Jozef Murgaš a jeho nezvyčajný príbeh - vzdelávacia hodina pre žiakov 5. až 9. tried základných škôl

Jozef Murgaš a jeho nezvyčajný príbeh

Pripravili  sme vzdelávaciu akciu o Jozefovi Murgašovi pre žiakov základných škôl  pre bratislavské školy v spolupráci s Mestským úrad Bratislava Staré Mesto, s Centrom vedecko-technických informácií SR a so študentami zo Spolku mladých historikov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

Študenti zo Spolku mladých historikov z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravili vyučovaciu hodinu pre žiakov 5. až 9. ročníka. Plán hodiny je spracovaný tak, aby boli žiaci interaktívne zapájaní do hodiny pod vedením vysokoškolákov-dobrovoľníkov. Okrem toho pripravili študenti pre žiakov komiks opisujúci život J. Murgaša. Na záver ukazujeme žiakom funkčný model Murgašovho  Tón systému.

Vzdelávacia akcia o Jozefovi Murgašovi je zostavená tak, aby spestrila žiakom vyučovanie a rozšírila informácie z učebnice. Súčasťou hodiny je interaktívny začiatok, kde žiaci pomocou znakov Morseovej abecedy majú vylúštiť odkaz prvých slov, ktoré zneli v éteri vo svete v roku 1905. Potom nasleduje krátka interaktívna prednáška oboznamujúca s kľúčovými momentami a informáciami zo života J. Murgaša a jeho významného vynálezu Tón sytému.

V rámci hodiny  si žiaci  v skupinkách sami vyskúšajú vytvorenie patentu na vec, ktorá by podľa nich ľudstvu pomohla alebo vylepšiť niečo, čo už existuje, pričom môžu popustiť uzdu fantázií. Svoj patent nakreslia, v krátkosti popíšu a na záver ho všetkým predstavia.  Vytvoria akýsi business plán, premyslia financovanie a všetky náležitosti. 

Na záver hodiny dostávajú žiaci komiks o J. Murgašovi, ktorý vytvorili študenti zo Spolku mladých historikov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

3.apríla 2024. sme uskutočnili  pilotné predstavenie tohoto projektu  na Základnej škole, Kulíškova ulica v Bratislave pre žiakov 5. až 9. tried. Pre ročníky 9. triedy sme  na záver predviedli "živý model " Murgašovho Tón systému.PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch