Disable Preloader

Výstava k 160. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

Voľne prístupná výstava originálnych fresiek Ľubomíra Gondáša

Výstavný projekt k 160. výročiu JOZEFA MURGAŠA

             v dňoch 22.04. – 05.05.2024

Radnica Banská Bystrica, Námestie SNP č. 1 

Originálne fresky od Ľubomíra Gondáša, vynálezcu a zakladateľa organických fresiek
- novej modernej formy výtvarného prejavu v EU
a syna Ľubomíra Gondáša ml. žiaka 3. roč. SZŠ BB, žiaka ZUŠ Jána Cikkera.

Otvorenie a vernisáž výstavy sa bolo 22.4.2024


PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch