Disable Preloader

Významné výročia Jozefa Murgaša v r. 2024

Rok 2024 - významné výročia Jozefa Murgaša

  •       •  160 rokov od jeho narodenia – 17. februára 1864 v Tajove
  •       •  120 rokov od vydania jeho najvýznamnejšie patentu „Tón systém“ 10.05.1904 v USA
  •       •  95 rokov od jeho úmrtia – 11. mája 1929 vo Wilkes-Barre, USA

V roku 2026 uplynie 100 rokov od zahájenia rozhlasového vysielania na Slovensku

 Jozef Murgaš svojim patentom "Tón systém" z roku 1904  značnou mierou prispel k  celosvetovému vzniku rozhlasového vysielania svojim bezdrôtovým prenosom informácií a hovoreného slova, ktoré uskutočnil v roku 1905 v USA.

Zahájené aktivity k týmto dvom významným výročiam 

  1.      1. Žiadosť v 05/2023 na udelenie štátneho vyznamenania Slovenskej republiky pre J. Murgaša in memoriam v 01/2024.                   Našu žiadosť podporili obec Tajov, FEI Slovenská technická univerzita, Žilinská univerzita, Ministertsvo dopravy SR,                     Fórum pre komunikačné technológie. Žiadosti nebolo vyhovené. Je to už 3. neúspešný pokus od r. 2013.
  2.      2. Príprava výstavy medzi stromami na Hviezdoslavovom námestí v kooperácii v Bratislave v termíne 09/2024 
  3.      3. Aktivity na pomenovanie priestoru na Mýtnej ulici pred budovou Slovenského rozhlasu po J. Murgašovi v r. 2023-2024
  4.      4. Aktivity na prípravu pamätníka v parku na Mýtnej ulici pred budovou Slovenského rozhlasu v období r. 2023-2026
  5.      5. Vzdelávacie akcie o J. Murgašovi pre deti základných škôl v Bratislave v r. 2024
  6.      6. Prísľub od RTVS o zaradenie filmu "Reverend"  do vysielania RTVS. Je to životopisný dvojdielny televízny film o živote J.            Murgaša v réžii Miloša Pietora, v hlavnej úlohe Milan Kňažko  z roku 1989 v období 02 - 05/2024
  7.      7. Podpora a aktívna spolupráca na príprave a tvorbe filmového dokumentu filmu a hraného filmu o Jozefovi Murgašovi                v spolupráci s režisérom Ladislavom Kabošom v období 2023-2026 .

 Na týchto aktivitách spolupracujeme so subjektami

          - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
          - Centrum vedecko technických informácií SR
          - Spoločnosť pre multimediálne umenie
          - študenti zo Spolku mladých historikov z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
             
        


        

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch