Disable Preloader

Spomienkové podujatie k 160. výročie narodenia Jozefa Murgaša

Klub J. Murgaša a J.G.Tajovského a Kultúrnologicko-filozofický odbor Matice slovenskej zorganizovali dňa 19.2.2024 o 17:00 hod. spoločné spomienkové podujatie k 160. výročiu narodenia Jozefa Murgaša v Dome Matice slovenskej v Bratislave na Grosslingovej 23, Knižnica slovenskej štátnosti. Pozvánka.pdf

Program podujatia :

  1. 1. Stručný prehľad diela a života Jozefa Murgaša  
  2. 2. Bezdrôtový svet – Jozef Murgaš a jeho vynálezy  - ppt prezentácia
  3. 3. Video - Tajov a pamiatka Jozefa Murgaša
  4. 4. Pamiatky Jozefa Murgaša
  5. 5. Aktivity k významným výročiam Jozefa Murgaša v r.2024
  6. 6. Príprava pamätníka Jozefa Murgaša v Bratislave – pdf prezentácia
  7. 7. Film – Rande v éteri o Jozefovi Murgašovi
  8. 8. Diskusia

Úvodné slovo mal PhDr. Lukáš Perný, PhD. , vedecký pracovník Literárneho ústavu Matice slovenskej.
Prednášal Ing. Ján Šebo, predseda Klubu Jozefa Murgaša a J.G.Tajovského.
Vytvarník Bc. Ľubomír Gondáš predstavil  obrazy s novou pozoruhodnou technikou "malba nožom freska" na tému Jozef Murgaš. V diskusii vystúpil Doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc. 
 
Spoločné spomienkové podujatie malo dobrý ohlas, čo svedčí o kvalitnej príprave oboch strán.
Celý záznam z podujatia je k dispozícii na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=joY8PLf09rs

Foto z podujatia:

Fotka_obraz lab JM

Foto_freska_Gondas

Foto_J_Miklosko

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch